SearchCart

  Chính sách bảo mật

  Chính sách bảo mật

  Đến với chúng tôi khách hàng luôn được đảm bảo về tính riêng tư và bảo mật. Bất kỳ dữ liệu nào của bạn được lưu trữ và thu thập bởi https://thansohocchuyensau.com đều được bảo mật tuyệt đối 100%

  Thu thập thông tin

  Một số khách truy cập vào các trang web của Thần số học chuyên sâu chọn tương tác với chúng tôi theo những cách cần dùng  đến thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Thần số học chuyên sâu thu thập phụ thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách đăng ký blog tại https://thansohocchuyensau.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.

  Định nghĩa

  Dữ liệu sử dụng

  Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).

  Dữ liệu được thu thập lưu trữ ở đâu?

  Dữ liệu lưu trữ có thể lưu tại HTTP Cookie hoặc Ổ đĩa cứng của máy chủ.

  Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

  Các Cookie này thường được dùng để lưu trữ đăng nhập, giỏ hàng, thanh toán và có thể tự động lưu trữ để lần thứ 2 bạn thực hiện các thông tin như email, tên, số điện thoại và địa chỉ sẽ không cần phải nhập lại trên trình duyệt nữa.

  Đối tượng dữ liệu (hoặc người dùng)

  Chủ thể Dữ liệu là bất kỳ cá nhân sống nào đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và là chủ thể của Dữ liệu Cá nhân.

  Thu thập và sử dụng thông tin

  Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

  Chia sẻ thông tin

  Chúng tôi biết rằng thông tin về tài khoản cá nhân là một phần rất quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng, chúng tôi cam kết sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

  1. Để bảo vệ Mystic Word và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn, của chúng tôi và các bên thứ ba khác.
  2. Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý
  3. Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía bạn.

   

  Các loại dữ liệu được thu thập

  Dữ liệu cá nhân

  Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Địa chỉ email
  • Tên và họ
  • Họ tên khi khai sinh
  • Ngày sinh
  • Tình trạng quan hệ cá nhân
  • Cookie và dữ liệu sử dụng
  • Giới tính

  Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các bài viết, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

  Dữ liệu sử dụng

  Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

  Bảo vệ

  Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

  Thương mại điện tử

  Những người tham gia vào các giao dịch với Thansohocchuyensau.com - bằng cách mua các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó khi cần thiết. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với thansohocchuyensau.com. Chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào các hoạt động nhất định liên quan đến trang web.

  CallCall2